Close

Egenandel 2017

Frikort for egenandelstak automatiseres fra 1. Taket for frikort egenandelstak er 2kroner for 2017. Den planlagte automatiseringen av frikort egenandelstak fra 1.

Denne endringen vil også gjelde brystkreftopererte. Fra 20slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut – unntatt barn . Du får frikortet for egenandelstak automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt over 2kroner i egenandeler i 2017.

Bestill frikort, se hvor mye du har betalt i egenandeler og hvor mye du må betale for. Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det innføres krav til elektronisk innrapportering av egenandeler fra 1. Det foreslås å øke avgiften på bensin med øre per liter og avgiften på diesel med øre per liter i 2017. Har de betalt for mye, blir overskytende . Sykdomslista, også kalt diagnoselista, gir fritak for egenandel på blant annet fysioterapi for pasienter med en av de om lag 1kroniske . Da han var i opposisjon snakket Høie om å øke egenandelene. Regjeringen foreslår at egenandelstakene ikke endres.

Det betyr at de med store helseutgifter og som oppnår frikort, får en reell nedgang i . Barn under år og minstepensjonister betaler ikke egenandel.