Close

Diskoid lupus

Diskoid lupus erytematosus, DLE, er en godartet hudlidelse som viser seg som røde, skarpt avgrensede, skjellende områder. Sykdommen må ikke forveksles med den såkalte systemformen av lupus erythematosus, kalt SLE. Dette er en alminnelig sykdom som også kan påvirke andre .

Subakutt kutan LE forekommer hos omtrent med SLE, men tilstanden finnes, i likhet med discoid lupus, også uten SLE. Lupus erythematosus (LE) er som andre kollagenoser vanligst hos kvinner. Det er to hovedformer: discoid lupus erythematosus (DLE) som er en kutan form og . Discoid lupus erythematosus, det samme som lupus erythematosus discoides.

Chronic cutaneous lupus erythematosus (CCLE) can be further divided into main types: discoid lupus erythematosus (DLE), tumid lupus, and . Discoid lupus erythematosus (DLE) is a chronic photosensitive skin eruption which can be either localised or widespread. Diskoid lupus erythematosus (DLE) er en hudsykdom som gir røde, skarpt avgrensede, skjellete områder. Authoritative facts about the skin from DermNet New Zealand Trust.

Discoid lupus erythematosus (DLE) is a chronic skin condition of sores with inflammation and scarring favoring the face, ears, and scalp and at times on other . DiGeorge-syndrom Digitoksin overdose Digitoksinforgiftning Digitoksinintoksikasjon Digoksin overdose Diskoid lupus erytematosis Disseminert intravaskulær . Discoid lupus erythematosus (DLE) and subacute cutaneous lupus erythematosus (SCLE) are variants of cutaneous lupus that may occur . Diskoid lupus kan vara en del av systemisk lupus erythematosus, SLE, eller så kallade diskoida utslag. Det är skiv- eller ringformade, fjällande hudutslag som . Discoid lupus erythematosus (DLE) is an autoimmune disease wherein a dog becomes allergic to its own tissues. Sjukdomen ska ej förväxlas med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) som är en allmänsjukdom och kan . Discoid lupus erythematosus is an uncommon skin rash, usually made worse by exposure to sunlight.