Close

Diabetes type 1 dødelighet

En ny dansk studie av 7barn og unge med diabetes type tyder på at. Det er svært overraskende at dødeligheten er nesten fem ganger høyere, og det er . Fra andre tidsskrifter – Pasienter med type 1-diabetes og god glykemisk kontroll har dobbelt så høy risiko for død sammenliknet med parede . Norge, så er Dødsårsaksregiste- ret det eneste. Deretter steg dødeligheten for menn, mens den holdt seg uendret for kvinner.

Aleksander hadde diabetes type det som gjerne kalles insulinavhengig diabetes. Aleksander var ni år da den alvorlige sykdommen ble .

Ifølge Norges Diabetesforbund har rundt 200. Av disse har rundt 12-prosent type 1-diabetes, mens resten har type . Type 1-diabetes skyldes en fullstendig (eller nesten fullstendig). Tidligere var dette en fryktet komplikasjon med høy dødelighet. Studiet viser at selv i et velutbygget helsesystem finnes det en økt risiko for tidlig død hos unge pasienter med diabetes type skriver de . Hos – prosent av barn og unge som får type 1-diabetes, blir ikke sykdommen oppdaget.

Ledende årsak til sykdom og død – ketoacidose. Forebygging av type 2-diabetes er viktig. Det er særegne psykologiske utfordringer knyttet til type 1-diabetes.

Både type og type diabetes er i sterk økning i Norge.