Close

Bmi kalkulator barn undervektig

I kalkulatoren vises normalområde og vektkategori i forhold til angitt kjønn og alder. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer hos voksne, og er bare definert for overvekt. Denne vektkalkulatoren er beregnet på barn og ungdom fra 2-år.

Det anbefales internasjonalt å bruke kjønns- og aldersjusterte grenser for overvekt og . Omregningstabell for BMI tilpasset barns alder og kjønn (kalt IsoBMI). For å sjekke om barnet er overvektig, må du først legge inn barnets høyde og vekt i en BMI-kalkulator. BMI-kalkulator går ikke lavt nok for de .

Fyll ut høyde og vekt og regn ut din BMI. Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som indikerer om en person er er over- eller undervektig eller har normal vekt. BMI-kalkulator viser om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt. WHOs BMI-tabell passer ikke for barn og unge. Barn og unge må vurderes etter andre KMI-verdier enn voksne.

Kroppsmasseindeks, vekt og høyde hos barn og unge . BMI-kalkulatoren passer for både kvinner og menn og måler din BMI på en svært enkel måte. Kalkulering av fettprosent brukes også for å anslå overvekt og undervekt.