Close

Bipolar lidelse type 1

Bipolar lidelse type I er beskrevet allerede i oldtiden og forekommer hos ca. Tilstanden debuterer vanligvis i ungdomsårene med . Ved bipolar lidelse type opplever du ikke episoder med mani, men det som kalles hypomani.

Felles ved bipolar og er depresjonene. Bipolar lidelse kan gjøre livet vanskelig, men med riktig behandling kan de fleste få. Bipolar lidelse type 1: Personen opplever mer enn én episode av depresjon og mani. Personer med bipolar lidelse type har ofte flere problemer og større .

Mange lever godt med en bipolar lidelse med rett behandling og egen innsats. Bipolar lidelse deles ofte inn i to kategorier, bipolar og bipolar 2. Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse hvor man har unormalt store svingninger i stemningsleiet, energinivå og humør . Personer med bipolar lidelse har sykdom som medfører perioder med ulike grader av. Bipolare lidelser inndeles i type I og type II. Bipolar lidelse, også kjent som manisk depressiv lidelse, er en tilstand som kjennetegnes ved at. Bipolar lidelse type I; Bipolar lidelse type II.

Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode manisk uten psykotiske symptomer.