Close

Allergitabletter bivirkninger

Trøtthet kan være en bivirkning som følge av allergimedisin. Men det er individuelt hvordan man reagerer på allergitabletter, og en del kan også kjenne seg . Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I utgangspunktet har moderne antihistaminer – allergitabletter – få bivirkninger. De vanligste bivirkningene er tretthet og søvnighet, munntørrhet og hodepine. Vær forsiktig med bruk av allergitabletter hvis: Du har nyre- . Jeg er plaget av pollenallergi og har de siste tre ukene tatt Cetirizin (mg) daglig.

For to uker siden fikk jeg diverse symptomer: Lett kvalme, . Kravet er ikke noe annet enn at du har prøvd de andre typene medisin, enten uten effekt, eller med bivirkninger. Allergitabletter og trening – Kosthol trening og sport. BufretLignendeAntihistaminer inneholder stoffer som ligner de man finner i allergitabletter.

Høres ut som du tar vel mye Atarax, som har tretthet som kjent bivirkning. Cetirizin er et nyere antihistamin som en blir mindre trett av. Det er viktig å ikke bruke allergitabletter de siste syv dager før testen skal .