Close

Allergisk reaksjon

En alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) kan føre til sjokk og livstruende pustevansker; Tilstanden kan opptre i løpet av sekunder eller minutter hos allergikere . Ved en allergisk reaksjon vil cellene i immunsystemet frigjøre kjemiske stoffer (bl.a. histaminer) som forårsaker de allergiske reaksjonene, f. Allergi skyldes at man blir overfølsom mot stoffer som forekommer naturlig i.

Mer enn av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Hos de fleste dreier det seg om milde symptomer. Allergisk sjokk oppstår ved at man får en sterk reaksjon på noe man reagerer allergisk på. Tilstanden er potensielt livsfarlig, og pasienten må få . Min datter på år fikk i dag en allergisk reaksjon i form av kløe i munn og hals etter inntak av en morell.

Legemidler i praksis – Allergiske reaksjoner kan være milde, moderate eller alvorlige. De fleste allergiske reaksjoner er forholdsvis uskyldige, og kan ofte behandles effektivt med medisiner. Men for enkelte kan en allergisk reaksjon bli så kraftig at . Allergisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon som følge av at kroppens immunologiske system reagerer på stoffer som vanligvis ikke er . Nøtteallergi er en av de vanligste matallergiene vi har. Allergien kan føre til svært alvorlige reaksjoner selv ved små mengder. Allergisk sjokk er en akutt og alvorlig allergisk reaksjon.

Et allergisk sjokk kan være livstruende og krever akutt behandling.

Nøtteallergi gir oftest milde symtpomer, men kan også gi alvorlige og livstruende reaksjoner. Allergien kan gjelde bare én nøtt eller mange . Hva skjer når man blir allergisk eller overfølsom overfor noe? Den allergiske reaksjonen utløses hver gang man utsettes for allergenet.

Allergisk sjokk er en alvorlig allergisk reaksjon. En slik reaksjon kan oppstå i løpet av noen minutter og kan føre til livstruende blodtrykksfall og pustebesvær. Anafylaktiske reaksjoner kan hurtig (i løpet av få minutter) bli livstruende på grunn.

Ved en alvorlig allergisk reaksjon kan raskt igangsatt adrenalinbehandling . Anafylaksi defineres som ”en alvorlig, livstruende, generalisert eller systemisk overfølsomhetsreaksjon” eller ”en alvorlig allergisk reaksjon som starter raskt og . Når kroppen reagerer på dem, forårsaker det en allergisk reaksjon. Allergener som forårsaker en reaksjon kan komme i kontakt med huden, inhaleres eller . Allergi mot fisk eller skalldyr skyldes en reaksjon på et protein som finnes i forskjellige utgaver i de aller fleste skalldyr og fiskeslag. Svært mange som reagerer, får en lokal reaksjon, det vil si en hevelse rundt stikkstedet og området kan bli rødt.

Dette er ikke en allergisk reaksjon, men en . Visse typer vin kan fremkalle allergiske reaksjoner.