Close

Unormal tretthet

Tretthet kan ha både fysiske og psykiske årsaker. Har lenge vært plaget av unormal tretthet og har vært til flere allmenleger som har tatt blodprøver men ikke klarer å finne noe galt. Som nevnt vil anemi og stoffskifteproblemer føre til tretthet, men også diabetes, matintoleranse og søvnapné kan gjøre at du føler deg unormalt .

Allmennlegen forteller at trøtthet er det problemet flest i. Det kan hjelpe, men om du opplever unormal og uforklarlig trøtthet, bør du . Fysiske sykdommer er likevel relativt sjeldne årsaker til tretthet. Unormale blødninger, spesielt fra mage-tarmkanalen, kan gi blodmangel over tid. Det har imidlertid vært forsket en del på unormal trøtthet i andre sykdomsgrupper de siste tjue årene, særlig blant kreftpasienter. Mange kvinner går i årevis rundt med kroniske muskelsmerter, unormal tretthet og tørre øyne uten å vite hva som feiler dem. Tørr hu tynnere hu mørke ringer under øynene, unormal økt hårvekst i ansikt o. Unormal tretthet kan ha forskjellige årsaker, men like symptomer, derfor må . I tillegg har pasientene ofte vondt i muskler og led føler seg stive i kroppen og kjenner seg unormalt trette.

Unormal tretthet, utmattelse raskere enn normalt. Bare tanken på dagligdagse gjøremål kan oppleves som stressende.