Close

Undervekt barn

Undervekt kan være like vanskelig å takle som overvekt. Som foreldre tror jeg det er like vanskelig å ha et barn med undervekt som overvekt. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn. KMI-beregning, Justering for alder og kjønn (barn).

Denne vektkalkulatoren er beregnet på barn og ungdom fra 2-år. Det anbefales internasjonalt å bruke kjønns- og aldersjusterte grenser for overvekt og . For lavt inntak av energi og næringsstoffer i forhold til kroppens behov er den vanligste årsaken til dårlig eller manglende vekst hos barn.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer undervekt som Body Mass. Barn som er undervektige kan være mer utsatt for sykdom. Barn som er undervektige kan være mer mottakelige for sykdom. Dersom barnet går ned i vekt eller vekten stopper opp kan det være en stor.

For barn som er syke eller undervektige er det ofte viktigere at . Som grunnlag for dagens norske vekstkurver, ble barn i alderen 0-år.