Close

Tyreotoksisk krise

Tilstanden ses meget sjelden, men kan være livstruende. Den kan opptre hos pasienter med ubehandlet eller utilstrekkelig behandlet tyreotoksikose. Tyreotoksisk krise, sjelden, men livstruende tilstand forårsaket av ekstremt høyt stoffskifte (hypertyreose). Tyreotoksisk krise er en sjelden og livstruende tilstand.

Kan oppstå hos pasienter ved udiagnostisert hypertyreose, og ved hypertyreose hos pasienter . Tyreotoksisk krise er en livstruende helsetilstand forbundet med ubehandlet eller underbehandlet hypertyreose. Tyreotoksisk krise er en sjelden tilstand som oppstår ved ukontrollert høyt stoffskifte.

Tilstanden kan utløses av et kraftig stress, for eksempel en . Andre, som akutt binyrebarksvikt og hyperkalsemisk krise, er sjeldnere. Tyreotoksisk krise er en sjælden, livstruende exacerbation af tyreotoksikose. Den kan være provokeret af anden akut sygdom oftest infektion . Tyreotoksisk krise er en sjelden situasjon som trenger øyeblikkelig hjelp. Man vil da få kraftig sykdomsfølelse, med svært rask hjerterytme, .