Close

Trimetoprim 300 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Ukomplisert cystitt hos ikke-gravide: Tabletter (mikstur): 1mg (ml) × i dager, alternativt 3mg (ml) i dager. Trimetoprim er bakteriostatisk gjennom å blokkere bakterienes.

Terapeutisk: 1mg x eller 3mg vesp i 1–dager ved ukomplisert og . Terapeutisk: 1mg x eller 3mg vesp i 1–dager ved ukomplisert og 5–dager ved . Hjelpestoffer med kjent effekt: laktosemonohydrat (se pkt. ).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. Hva ville du undersøkt videre dersom du var legen min? Trimetoprim er et antibiotikum foreskrevet for å behandle urinveisinfeksjoner, reisediaré, luftveisinfeksjoner og ørebetennelser. Trimetoprim Tab 3mg Sjekk tilgjengelighet i ditt Vitusapotek:.

Trimetopri3mg på kvelden i ett eller opptil tre døgn.