Close

Totalkolesterol

Når vi snakker om kolesterol er det vanligvis total kolesterol vi mener. Total kolesterol kan deles opp i det gode HDL-kolesterolet og det . Det skal utgjøre minimum av totalkolesterolet, ideelt sett.

Har man det, så er man godt beskyttet mot hjertesykdom. Hvordan regnes totalkolesterolet ut: Vennligst sett opp regnestykket slik at det er forstålig: LDL HDL TRIG ,eventuelt faktor? Kolesterol er et fettstoff, og det finnes bare én type kolesterol.

Når kolesterol transporteres i blodet er det bundet til ulike transportmolekyler.

Det finnes flere kolesteroltyper: Total kolesterol (eller s-klesterol, dette betyr serum-kolesterol, eller kolesterolnivået i blodet), LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og . Normale kolesterolverdier varierer avhengig av alder, kjønn og risikofaktorer. Den samlede mengde kolesterol i blodet kalles for totalkolesterol. Et høyt totalkolesteroltall gir økt risiko for så vel hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjerneslag og . Kolesterol betegnes også totalkolesterol; Kolesterol er en viktig komponent i cellemembraner og er utgangspunktet for syntesen av . Kolesterol är nog något du hört pratas mycket om, kanske också totalkolesterol. Kanske du själv också har fått veta att du har ett högt .