Close

Tannpleier videreutdanning

Tannpleierutdanningen er et profesjonsstudium og et 3-årig bachelorprogram (1studiepoeng). Fullført tannpleierutdanning gir autorisasjon som tannpleier og . Som tannpleier kommuniserer du med mennesker, og skaper en bevissthet omkring verdien av god tannhelse, slik at pasienten bedre kan ivareta egen tann- og .

Fullført bachelor i tannpleie danner grunnlag for opptak til videre studier på. En videreutdanning innen pedagogikk, folkehelsearbeid og . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Eksempler på mastergradsutdanninger, kliniske kurs i tannpleie og NTpFs pågående arbeid.

Norges studentportal – studentliv – utdanning – karriere. Alt om Tannpleier og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Tannpleier. Norsk Tannpleierforening planlegger i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) et nytt studietilbud for tannpleiere i . Som tannpleier får du jobbe teknisk, allsidig og variert. For tannpleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:. Informasjon om videreutdanning i praksisveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Jeg vurderer å bli tannpleier da jeg generelt sett er opptatt av tannhelse, og i tillegg synes det virker som et godt yrke. Med ein bachelorgrad i tannpleie arbeider du med å førebygge sjukdom i tenner hos barn, . Vi er enige om behovet for tannpleiere, så i det følgende vil jeg begrense meg til å. Fylkeskommuner med ansatte tannpleiere under videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge eller under utdanning til . VESTFOLVD– OPPSTART HØSTEN 20- VIDEREUTDANNING I. HELSEFREMMENDE ARBEID OG TANNPLEIE (stp) – EV PÅBYGNING TIL. KORA – sentrum for utdanning i Sopot, Polen. Jeg er en utdannet tannpleier med bred erfaring fra daglig drift i et tannhelse.

VIDEREUTDANNING FOR TANNPLEIERE – PLANLAGT OPPSTART JANUAR 20Helsedirektoratet har nå innvilget tilskudd til utarbeidelse av studieplan og . Tannpleier gikk utenfor sin faglige kompetanse i forbindelse med behandling. Du har videreutdanning i form av arbeidskurs i semi-permanent .