Close

Tannpleier lønn 2016

Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god. Les mer om lønna på nettsidene til Norsk Tannpleierforening. Jeg har en venninne som nettopp er ferdig utdannet tannpleier, altså.

Isåfall blir regnestykke litt annerledels og hun ender på en lønn som . Tannpleieren jobber ofte på en tannklinikk hvor vedkommende undersøker og hjelper til i . Delta Lønn og avtaler Arbeidsplasser uten tariffavtale. En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår.

Malin valgte bort høy lønn og god arbeidstid: – Denne gangen ville jeg følge følelsene mine. På andre plass valgte hun tannlege, ettersom hun visste at det var lettere å komme inn på tannlege . Jeg vurderer å bli tannpleier da jeg generelt sett er opptatt av tannhelse, og i tillegg synes det virker som et godt yrke. Søkere med relevant utdanning og autorisasjon blir fortrukket.

Dyrere husleier, lønn til hjelpepersonell er høyere. Ut fra skatteligninger ser vi at en privatpraktiserende tannlege tjener fra 700. Det ble forhandlingsløsning i hovedtariffoppgjøret for første gang på år.

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. Jeg konstaterer med tilfredshet at staten har blitt enig med LO, Unio og YS om en vesentlig mer moderne lønns- og personalpolitikk.

Det er inngått avtale om et generelt tillegg til alle på av den enkeltes grunnlønn, dog minimum kr 1(i full stilling). Jus og rettigheter Fridager i mai 20- Her er en komplett oversikt. I privat praksis kan lønnen være noe høyere. Bureau of Labor Statistics sier i 20var median timelønn på tannpleiere var $ 319. Den laveste prosent ble betalt mindre enn $ 14 og de prosent . Mønsteravtalen for 20– 20og protokoll fra forhandlingene for 2015. Laveste grunnlønn ved års ansiennitet – for stillinger uten . Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i. Oversikten viser gjennomsnittslønn og gjennomsnittlig startlønn for et utvalg yrker.

Her kan du søke etter tannlege, tannpleier eller hjelpepersonell. Tannlegestatistikken 20fra Saga Consult er klar. Sentralleddet sendte i november ut landsmøtevedtakene som grunnlag for diskusjon i fylkeslag og lokallag, blant annet vedtak for pensjon, lønn og arbeidstid. Her finner du statistikk om hvor mye en tannlegene tjener i månedslønn, timelønn, og lønnsgapet mellom menn og kvinner, . Endringer i systemløsningen til hovedlønn februar.

Spesielle godskrivings- regler, fellesbest. Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av. Norsk Tannpleierforening shared Helsedirektoratet’s post. Hovedtariffavtalen har bestemmelser om lønn, arbeidsti m.