Close

Symptomer på lavt blodsukker

Symptomene eller plagene når blodsukkeret blir lavt, kalles føling. Symptomene ved lette til moderate følinger kan være konsentrasjonsvansker . Tidlige symptomer betegnes også føling.

Du merker uro, skjelving, svimmelhet, svette, rask puls, hjertebank, . Lavt blodsukker (hypoglykemi) betyr at du har blodsukkerverdi på på 3. Symptomer på grunn av lavt blodsukkeret kalles føling. Hypoglykemi (eller lavt blodsukker) er en tilstand hvor glukoseinnholdet.

Ved inntak av sukker forsvinner symptomene som regel i løpet av 10-minutter. Lavt blodsukker (hypoglykemi) er en tilstand der blodets sukkerinnhold er lavere enn den normale nedre grensen. Svært lavt blodsukker er en medisinsk nødssituasjon.

Hvis du vet at en person har diabetes, og vedkommende får disse symptomene, må du få han eller henne . Mye tyder på at du har lavt blodsukker, også kalt hypoglykemi. Tegn på en eller flere symptomer: Er du usikker og ikke har mulighet til å måle blodsukkeret, skal tilstanden behandles som om det skyldes lavt blodsukker eller . Symptomer på føling Svette, uro, skjelving, sult, irritabilitet. Ved svært lavt blodsukker kan folk virke beruset og få et glassaktig blikk.