Close

Syfilis sjanker

Primær syfilis: Asymptomatisk eller velavgrenset, smertefritt sår med opphøyd kant og rød bunn (hard sjanker) på inokulasjonsstedet, f. Sjanker, betegnelse brukt om sår på kjønnsorganene forårsaket av kjønnssykdom, først og fremst primærsåret som sees ved syfilis i 1. Syfilis er en seksuelt overførbar infeksjonssykdom som er forårsaket av.

Primærstadiet: hard sjanker og regional glandelsvulst. Etter to års varighet kaller man dette sen latent syfilis. Deze vorm is de eerste uiting van syfilis (het primair affect), welke ontstaat op de plaats waar de bacteriële verwekkers van . Dette gjør at syfilis av og til kalles hard sjanker til forskjell fra den sjeldnere sykdommen bløt sjanker (ulcus molle).

Den primære fasen avtar etter 8-uker, . Syfilis er en seksuelt overført sykdom som skyldes bakterien Treponema pallidum. Det karakteristiske er et sår (kalt sjanker) der som smitten har trengt inn. Harde sjanker is een voorbode van de ernstig overdraagbare ziekte syfilis.

Zachte sjanker heeft een zachte rand en een grijs tot geel beslag, . Een sjanker is een zweer die aan de geslachtsorganen ontstaat. De genezing van syfilis is hiermee echter niet bereikt, je moet hiervoor een behandeling . Syfilis før AIDS var den mest alvorlige sykdommen av alle sykdommer som overføres gjennom seksuell kontakt.