Close

Svangerskapsdiabetes oppfølging

Hovedforskjellen på svangerskapsdiabetes og annen diabetes er at. Kvinner med diabetes skal ha ekstra oppfølging av lege og jordmor under svangerskapet . Oppfølgingen vil avhenge av funnene ved glukosetoleransetesten.

Jeg ønsker å dele min erfaring med svangerskapsdiabetes av to grunner; For. Ordinær ultralyd i uke 1 henviste meg for videre oppfølging på SUS. Skal bli henvist medisinsk poliklinikk på sykehuset for videre oppfølging. Flere i samme båt som kunne tenke seg å dele erfaringer?

Noen som har hatt svangerskapsdiabetes – Anonymforum – Forum. Svangerskapsdiabetes- kan noen hjelpe meg? BufretLignendeKvinner som har diabetes fra før, eller får svangerskapsdiabetes, får ekstra god oppfølging under svangerskapet av et eget team med spesialkompetanse på . Svangerskapsdiabetes oppstår når den gravide har for høyt blodsukkerverdi i. Disse kvinnene vil få tett oppfølging av en spesialist på hormonsykdommer og . Blodsukkerverdiene dine vil avgjøre om oppfølging skal skje hos . Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes vil erstatte kapitlene.

Svangerskapsdiabetes er en av de vanligste svangerskapssykdommene. Det er viktig å få god oppfølging i i graviditeten dersom du får svangerskapdiabetes.

Bare prosent av kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes får riktig oppfølging etter fødselen, skriver Medical News Today.