Close

Svangerskapsdiabetes og fødsel

Under fødselen blir blodsukkeret sjekket regelmessig fordi det kan svinge en del. Svangerskapsdiabetes antas ikke å virke ytterligere inn på fødselsforløpet, . Har fått beskjed om at jeg har svangerskapsdiabetes.

Dette ble oppdaget på 3D UL da barnet var en god del større enn normalt. I følge retningslinjer for svangerskapsomsorgen øker svangerskapsdiabetes også risikoen for komplikasjoner ved fødsel, og er et varsel om risiko for senere . Risikoen for barnedødelighet er på nivå med hva den er for fødsler hos. Jeg ønsker å dele min erfaring med svangerskapsdiabetes av to grunner; For.

Den trygge siden om svangerskap fødsel gravid gravide uke til uke termin jordmor spørsmål svar. Svangerskapsdiabetes forsvinner som oftest etter fødselen. Svangerskapsdiabetes oppstår når den gravide har for høyt blodsukkerverdi i blodet.

Svangerskapsdiabetes forsvinner vanligvis etter fødselen. Svangerskapsdiabetes kan gi økt risiko for både mor og barn ved fødselen, blant annet fordi barnet kan få høyere fødselsvekt slik at fødselen blir vanskeligere. Svangerskapsdiabetes forsvinner nesten alltid like etter fødselen. Kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes har likevel en økt risiko for å utvikle diabetes type . Kapittel Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel; Kapittel Anemi og .