Close

Starte egen bedrift økonomisk støtte

Uansett, er det flere steder man kan spørre om stipend eller støtte? Nettverkskreditt retter seg mot personer som ønsker å etablere egen bedrift uten. Det å da starte VIRKSOMHET med en så usikker økonomi er normalt ikke å anbefale.

Starte og drive bedrift Oversikt støtteordninger. Kulturrådets støtteordning for norsk-islandsk kultursamarbeid. Støtte til nordiske film- og TV-produksjoner.

Reindrift – kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomisk tap som reineiere påføres som.

FÅ HJELP: Å starte sin egen bedrift kan være vanskelig. Jeg mottar dagpenger og ønsker å starte egen bedrift (utviklingsfase). Dersom du allerede mottar dagpenger, kan du søke om å beholde disse under etablering . Har du bestemt deg for å starte for deg selv? Mange benytter også de ulike støtteordningene som finnes.

Det er avgjørende å være realistisk rundt hvillke økonomiske midler du har til rådighet og hvordan driften skal finansieres. Når du vurderer å starte opp egen bedrift, er det viktig å undersøke om du kan få økonomisk stønad fra det offentlige (for eksempel kommunen) . Går du med en gründer i magen, og ønsker å starte ditt eget bokforlag, eller internettselskap? Har du verken penger eller gode venner som vil .

Det er ingen fasit for å lykkes med eget firma, men her finner du trinn som kan. Det kan være tøft å starte egen bedrift, og dermed også en større premie for de som .