Close

Sopp i lungene av el røyk

Når man suger på en e-sigarett, får man oppvarmet damp ned i lungene – en damp som kommer fra spesielle væsker som fylles på e-sigarettene. Likheten mellom røyking og damping er imidlertid kun rent overfladisk. Sopp i lungene inntreffer kun i de tilfeller hvor immunforsvaret er redusert alvorlig, som . Popcorn-lunger er en potensielt dødelig og ikke-reversibel. Han advarer unge mot å røyke slike sigaretter. Men langtidseffekten på lungene har vi nesten ingen data på, forteller han.

Aldri tenkt på det med sopp i lungene, men det ene stoffet de bruker er . Hvor ille er det for lungene å nyte cannabis? Det kan ramme hele lunge, eller bare små flekker. Forfatterne konkluderer med at vannpipe har en negativ innvirkning på lungefunksjon, og kan være like skadelig som å røyke sigaretter. Røyking er en av årsakene til at folk rammes av dødelige sykdommer.

Tidligere i år ble det også kjent at så mange som av røykere . Spørsmål: Jeg ønsker virkelig å slutte å røyke og har lurt på om jeg skal. Maja-Lisa Løchen: Lungene kan skades, som ved røyking, og e-sigaretter gir økt luftveismotstand og tetthet, som ved kols og astma.