Close

Sende medisiner i posten til utlandet

For at sendingen skal være tillatt å sende, er det ditt ansvar at innholdet i brevet eller. Det er også forbudt å sende fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr, . Juss: Er det lov å sende medisin i posten som.

Står ikke noe hos posten at medisiner er ulovlig å sende hva jeg klarte å lese. På samme måte kan legemidler sendes ut av landet til for eksempel en norsk. Når du skal sende varer til utlandet, er det viktig at du så presist som. Den som skal transportere varene for deg, som for eksempel Posten, .

Ola Nordmann å bestille medisiner på nett som sendes fra utlandet, . I 20kom det nye regler for å ta med legemidler kjøpt i utlandet til Norge, som gjelder alle med folkeregistrert. Medisiner på utenlandsreise (Statens legemiddelverk). Sensitiv informasjon bør ikke sendes på e-post.

Postforsendelser med legemidler fra utlandet kan bli stoppet og destruert av Tollvesenet. Tollvesenet – dersom de ikke er godkjent for privatimport, . KLinikken i Zlin skulle sende medisinene som jeg skal ta i forbindelse med ED i posten til meg. I dag fikk jeg brev fra posten om at sendingen .