Close

Seksualitet ungdomstiden

For noen kan seksuell lyst føles som et problem – enten det er for mye eller for lite av. Den beskytter også barn og ungdom mot å ha sex før de er klare for det . Nye roller – Ungdomsårene krever at man behersker andre roller enn man gjorde som barn.

Fagstoff: Som barne- og ungdomsarbeider jobber du tett opp mot ungdommer. Når ungdom stiller spørsmål om seksualitet, må du kunne . Dette siste programmet i Ungdom, sex og kjærlighet handler om grensesetting. Tema for intervjuet er ungdom og seksualitet, et felt Kjell-Olav B. Svendsen kjenner som sin egen bukselomme. Han har drevet den største helsestasjonen for . Ungdomsårene er en viktig periode av ens liv. Ungdomsårene er faktisk sinus quo’on av livet. Ungdomsårene er som en bro mellom scenen av . Når en skal undervise om seksualitet for ungdom er det noen tips som kan være.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig.