Close

Rs virus spedbarn symptomer

Sykdommen rammer særlig små barn mellom måneder og års alder, og den er vanligst om vinteren. Tilstanden forårsakes i de fleste tilfeller av RS-virus . Hva er RS virus og hvordan kan du få det?

Vanligvis gir RS-virus (respiratorisk syncytialt virus) bare lette symptomer som en forkjølelse. Dersom viruset angriper de nedre luftveier hos små barn, kan det . Nesten alle barn blir smittet av RS-virus før de fyller to år. Men det er slimet som er problemet, og årsaken til at viruset kan være så farlig for små barn.

Når barn får RS-virus i første leveår, og særlig de første månedene, kan det . RS-virusinfeksjon er infeksjon med respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) i. Symptomer på øvre luftveisinfeksjoner (hoste, feber) senere rask . RS-virus gjør seg mest gjeldende i vintermånedene og tidlig på våren. Symptomene hos små barn starter gjerne med at nesen renner og barnet nyser. RS-virus er en vanlig årsak til nedre luftveisinfeksjoner hos spedbarn og små barn.

Behandling mot RS-virus foksueres mot å lindre symptomene. Ta kontakt med lege hvis du mener symptomene tyder på allergi. Når barn smittes av RS-virus, får de ofte hoste og katarr med seigt slim, de kan miste .