Close

Resepsjonist lønn

Resepsjonister hjelper gjester med å få et hyggelig opphold ved å gi dem god. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Dere andre som jobber som resepsjonister: Hvor mye har dere i timelønn? Har selv 15- i timen, og synes det er litt lite.

Lønn nattarbeid resepsjon hotell – Karriere og. Tarifflønn som hotellresepsjonist – Karriere og. Resepsjonist – Studenttorgetstudenttorget. Du kan utdanne deg til resepsjonist i videregående opplæring. Ansvar for lønns- og arbeidsvilkår ved innleie fra vikarbyrå. Lønnen for nyutdannede resepsjonister vil være en del lavere.

Jeg har akkurat begynt som resepsjonist med mange andre. Riktig lønn er den lønna du er villig til å jobbe for, og du har jo allerede begynt i . Dette inkluderer fast lønn, bonus og uregelmessige tillegg, men ikke overtid. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1.

Har tenkt til å søke på en stilling hvor jeg jobber natt annenhver uke, men er redd jeg går mye ned i lønn i forhold til den jobben jeg har nå.