Close

Pårørende til deprimert

TØFF PÅKJENNING: Det kan være vel så tøft å være pårørende til en som er deprimert, som å være deprimert selv, skriver Kristian Hall i . Pårørende av personer som sliter med alvorlig depresjon, kan selv bli syke ettersom det er en så stor belastning. Mange har slitt seg ut i bekymring sorg og frustrasjonen over sykdommen til den man er .

Enkle råd til hva pårørende ved depresjon kan gjøre. Er du pårørende til en person som sliter med depresjon? Sliter du med å vite hva du skal si og gjøre?

Psykiske helseproblemer hos én i familien, berører også de andre.

Det kan være en datter som forsøker å følge opp en eldre deprimert mor, en far som bekymrer . Han er nå svært deprimert, ser svart på det meste og blir fryktelig fort sint. Pårørende er viktige støttespillere, men helsevesenet greier ikke å se familien som helhet når de behandler deprimerte pasienter. Ofte går en depresjon, i alle fall i begynnelsen, upåaktet hen. Pårørende kan synes det er forståelig at et familiemedlem er deprimert når hun eller han har hatt .

Det og være pårørende til en som er syk kan ikke være lett. Dette bidrar til å bryte isolasjonen og hindrer at angst og depresjon setter seg fast . Veiviser i møte med helsepersonell: Informasjon til brukere og pårørende om. Depresjonens paradoks: En person med depresjon forkaster ofte det en lengter. Ofte vil depresjon ikke gi seg så fort, og de pårørendes reaksjoner kan bli mer . Depresjon kan til tider være en veldig egoistisk sykdom, det er.

Men som pårørende til en deprimert ville jeg så langt som mulig prøvd å . Har du de siste to uker kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var. Ofte vil depresjon ikke gi seg så fort, og de pårørendes reaksjoner . Depresjon preges av senket stemningsleie, mangel på interesse og glede over de fleste aktiviteter. Mild depresjon betyr at du opplever at det går tungt. Den deprimerte selv, eller de pårørende, bør stille spørsmålet: kan det være depresjon?

Man må rett og slett spørre for å finne svaret. Målgruppen er foreldre, pårørende, men også lærere, sykepleiere, leger, psykologer og.