Close

Plutselig ising i en tann

Mange opplever ising i tennene når de spiser eller drikker kalde, varme, søte eller sure. Ising i tennene er korte, skarpe, jagende smerter som kommer plutselig. Derfor er det viktig at du forteller tannlegen din om dette.

En skarp, plutselig smerte i tannen når du biter sammen. Mange opplever ising i tennene når de spiser eller drikker kalde, varme, søte eller . Erik Svendsru som er tannlege hos Tannlege Svendsru forteller til KK. Ising i en tann kan også bety at det er hull i tannen.

Hvis denne isingen oppstår etter at en har spist noe søtt, er det større sannsynlighet for at . Isingen forekommer helst når man drikker noe som er kaldt, varmt eller syrlig. Noen ganger trekker tannkjøttet seg tilbake og blottlegger tannhalsene. Isingen er ofte ufarlig, men irriterende. Kontakt derimot tannlege hvis symptomene plutselig blir verre.

Ising og overfølsomme tenner er som oftest ufarlig, men ganske irriterende. Om det er vondt i en tann når du spiser noe kaldt eller . Isingen er ikke en sykdom, men et symptom på en underliggende årsak. Var hos tannlegen tidligere i vinter, men han nevnte ikke noen eventuell syreskade.