Close

Partikler i luft

Luft er en samling gasser, partikler og dråper som utgjør i atmosfæren rundt jorden. Menneskene er avhengig av luftens oksygen for å kunne puste, i likhet med . BufretLignendeMycoteam kan hjelpe deg med både målinger av støv på overflatene for å dokumentere et godt renhold samt måling av svevestøv og partikler i luft.

Atmosfæriske partikler har stor betydning for både klima og lokal luftkvalitet. Manglende forståelse av partiklers påvirkning på atmosfæren er en stor kilde til . Det er ofte liten nytteverdi av å måle partikkelinnholdet i luft fordi dette er svært. Det er mulig å telle partikler i luften (svevestøv) der man får angitt antall .

De kan som alt annet støv, bære med seg andre partikler og kjemiske agens. Støv som finnes i luften, kalles svevestøv. Svevestøv kalles av og til aerosoler og . I denne artikkelen tar vi for oss forskjellige måter å måle luft på, hva de. Røyker man inne, vil antall partikler i lufta ligge langt over det som er . Svevestøv (eller partikler) omtales gjerne som PM (particulate matter) etterfulgt av et tall som indikerer størrelse på partiklene i mikrometer. I dette arbeidet er det samlet informasjon om utslipp til luft av partikler i Norge.

Dataene er basert på utslipp rapportert direkte fra store bedrifter . Avstanden mellom partiklene i en væske og i fast stoff er omtrent like stor.

Noen elever vil betrakte luft som” ingenting”. Et eksempel på en aerosol kan være partikler i luft eller røg. Partiklerne vil typisk være få nanometer store og op til en mikrometer.