Close

Paratyfoidfeber

Paratyfoidfeber er en infeksjon med bakterien Salmonella Paratyphi som ved direkte kontakt fra person til person eller indirekte ved . Paratyfoidfeber, infeksjon som skyldes bakterien Salmonella paratyphi A, B eller C. B-typen forekommer i Skandinavia og er den minst farlige, . Tyfoid- og paratyfoidfeber forårsakes av de to bakterietypene Salmonella typhi og Salmonella paratyphi A-C. De medfører en akutt magetarminfeksjon med feber . Paratyfoidfeber er en tarminfeksjon som har feber, diaré og nedsatt allmenntilstand som vanlige symptomer. Sykdom utgående fra tarmen og preget av septisk feber, men sjelden diaré. Tyfoid- og paratyfoidfeber er potensielt alvorlige infeksjoner, med mortalitet på ca.

Paratyfoidfeber räknas tillsammans med tyfoidfeber till de svåraste salmonellainfektionerna. Cirka tjugo fall rapporteras per år i Sverige. Infeksjon med Salmonella paratyphi (paratyfoidfeber) kan gi symptomer som feber, diaré, forstoppelse, hodepine, nedsatt allmenntilstan . Tyfoidfeber kan vara livshotande, men antibiotika är en effektiv behandling.

Sjukdomen varar i åtskilliga veckor, och det tar i allmänhet lång tid att . Tyfoid- og paratyfoidfeber opptrer i dag sjelden i industrialiserte land. I utviklingslan derimot, er disse sykdommene fortsatt et betydelig . Paratyfoidfeber er forårsaket av Salmonella paratyphi A eller B og kan ha sykdomsbilde svært likt tyfoidfeber (Salmonella typhi): En systemisk .