Close

Paracet bivirkninger langtidsbruk

Ifølge studien, publisert i britiske BJM, kan det tyde på at bivirkningene ved langtidsbruk av paracetamol er alvorligere enn først antatt, skriver . En gjennomgang av studier kan tyde på at bivirkningene ved langtidsbruk av paracetamol er alvorligere enn tidligere antatt. Paracetamol 5mg, sakkarinnatrium, mannitol, sorbitol, smaks- og hjelpestoffer. Ved langtidsbruk (måneder) av analgetika, med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres.

Paracetamol gir lite bivirkninger ved bruk i anbefalte doser. Nyere studier har imidlertid vist sammenheng mellom langtidsbruk av . Ibuprofen er det mest brukte smertestillende etter paracetamol og finnes i Ibux, Ibuprofen og Brufen.

For dager siden – Legemidler i praksis – Paracetamol (N-acetyl-p-aminofenol) er et syntetisk ikke-opioid medikament. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Paracetamol er det smertestillende legemiddelet Statens legemiddelverk anbefaler, fordi det ved riktig bruk har mindre bivirkninger enn andre . Er du en av dem som mikser Ibux og Paracet?

Legemiddelet har god effekt og gir lite bivirkninger dersom det brukes riktig. I kombinasjon med paracetamol (virkestoffet i Paracet) har det effekt for. Det er for eldre, for de som bruker blodfortynnende medisiner eller ved langtidsbruk.

Problemer meed mage- og tarmsystemet er vanlige bivirkninger.