Close

Overvekt konsekvenser

Ekstra belastning og slitasje på hjertet og blodårene er konsekvenser. Varig høyt blodtrykk kan føre til hjerneslag og hjerteinfarkt. Fagstoff: Overvekt er ikke en sykdom i seg selv.

Gjennomsnittlig økning i kroppsvekt i den norske befolkning ventes å få konsekvenser for helse og velferd i framtiden, noe . Uansett, jeg ønsker at dere poster hva dere tror hovedkonsekvensene av overvekt kan være, enten det er helseproblemer, fysiske problemer . Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfol og er professor ved . Gå til Økonomiske konsekvenser – Offentlige tjenester må betjene overvektige mennesker med.

I tillegg til helseeffektene, fører overvekt til mange . Overvekt øker risikoen for manglende spontan fødselsstart. Dette kan føre til overtidighet og igangsettelse av . Trening er også mye omtalt, mens fysisk inaktivitet ikke ofres mye oppmerksomhet. Det er betenkelig når vi ser hvor alvorlige konsekvenser .