Close

Overvekt definisjon

Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 3 som er definisjonen på fedme. Når vi bruker begrepene overvekt og fedme, mener vi vanligvis: Tilstander hvor det er et overskudd av fett på kroppen i . For å vurdere graden av overvekt kan man regne ut kroppsmasseindeks, KMI eller BMI.

Den er definert som en brøk der teller er vekt i kg, . KMI for å definere fedme i henhold til tabell 35. Derfor er det vanskelig å definere hva overvekt er, men generelt kan man si at det er å ha for mye fett på kroppen i forhold til høyden og i forhold . Fedme hos barn og ungdom defineres ikke som et absolutt tall, men i forhold til en.

Fra 19til 20økte forekomsten av overvekt i USA fra 1 til 3. Overvekt er ein tilstand der kroppen har for store energilager i form av feittvev. Denne er definert som ein brøk der teljar er vekt i kg, og nemnar er høgda . Fedme er en medisinsk tilstand der overflødig kroppsfett har samlet seg i den grad at det kan ha en negativ effekt på helse, og kan føre til redusert . Det er vanlig å definere en liv-hofte-ratio hos menn og hos . Temaside med faktaark og forskningsnyheter om overvekt og fedme.