Close

Nye regler for førerkort 2016

Innføring i nytt regelverk – godkjenning av kurs, Den norske legeforening (PDF) . Førerkortveilederen (gjeldende fra 1. oktober 2016). De nye reglene skjerper kravet til oppfølging av diabetespasienter som har hatt anfall av . Fra og med lørdag kommer de nye helsekravene for førerkortet. Det nye regelverket er tilpasset EUs førerkortdirektiv, . De nye reglene skjerper kravet til oppfølging av diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi.

Nye regler for helsekrav til førerkort er utsatt.

I det nye regelverket er definisjonen av hvem som oppfyller helsekravene gjort klarere og enklere å . Siste: Strammer inn på helsekravene for førerkortet. Dette er nytt for de som tar lappen i 2016. Norske bilister kan miste lappen på grunn av nye EU- regler. Har du en tilstand eller sykdom som for . Fra kommende helg er det slutt på å få utstedt førerkort som på papiret varer til 100-årsdagen.

En rekke nye regler trer i kraft både når det . Helsedirektoratet kan gi retningslinjer til utfylling og gjennomføring av. Helsekrav oppfylt etter tre måneders observasjonstid uten nye episoder.