Close

Normalvekt barn

For eldre barn er det en økning i 50-percentilen for høyde med opptil cm hos. WHO standardkurver for fødselsvekt, høyde, vekt og . Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer hos voksen: iso-KMI 25: normalvekt, iso-KMI 25: overvekt, iso-KMI : fedme, .

Gutters høyde og vekt i forhold til alder. Høyde og vekt i tabell beregnet ut fra en eldre skandinavisk undersøkelse. Jenters høyde og vekt i forhold til alder.

Men det er vekt i forhold til høyde som sier mest om det enkelte barnet. Vekten kan være høy i forhold til alder, men riktig i forhold til lengden hvis barnet er . Når barnets vekt og vekst sjekkes på helsestasjonen benyttes et percentilskjema. De fleste helsestasjoner benytter WHO vekststandar som er . Gjennomsnittlig vekt for levendefødte norske barn er rundt 35gram. En økende andel store barn førte til atden gjennomsnittlige . Hva er deres barns vekt og lengde ved 17-mnd?

BufretLignendeFor å sjekke om barnet er overvektig, må du først legge inn barnets høyde og vekt i en BMI-kalkulator. BMI-kalkulator går ikke lavt nok for de .