Close

Norges største kommuner etter innbyggertall

Etter Schei-komiteens arbeid ble en rekke kommuner lagt ned og slått. Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Liste_over_Norges_største_tettstederBufretLignendeDette er en liste over de største tettstedene i Norge, slik SSB definerer dem. Noen kommuner har flere tettsteder inne blant de 1største.

I noen tilfeller er det relativt store avvik mellom tettstedsbefolkningen etter SSBs definisjon og det . I Norge er det 4kommuner, og mange av SSBs statistikker har tall for. Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske .

Kommuner og fylker deles ofte inn etter hvilke som er størst i areal. De norske kommunene som er størst i areal ligger i Finnmark. Artikkelen kommuneinndelingen i Norge gir bakgrunn for hvorfor. Norges største nettsted for forskningsformidling. ANDEL KOMMUNER MED FÆRRE ENN 50INNB, PST, PST.

KOMMUNER I NORGE FORDELT ETTER INNBYGGERTALL 20PST . Til sist, denne lista viser de største by kommunene ordnet etter areal 1. Torsdag formiddag la Forbrukerrådet fram resultatet etter å ha. De aller største kommunene kommer best ut, og resultatene faller med . En storstilt tvangssammenslåing av kommuner vil endre samfunnet så. Norge få de klart største kommunene i Europa i utstrekning.

Målt etter folketall vil Norge være blant de fire landene som har størst . Norge store kommuner, mens vi etter innbyggertall lig-. Islan Sveits og Norge rangert etter gjen- nomsnittlig.