Close

Narkotiske stoffer liste

LISTE OVER NARKOTISKE STOFFER (oesl IKKE ALKOHOL). Cannabis Amfeta mjn, Kokain Opiater Hailusinogener Løsemidler GHB og øvrige sentralstlrn.

Cannabis Amfetamin, Kokain Opiater Hailusinogener Løsemidler GHB og øvrige sentralstlm. Narkotikaforskriften fører opp grupper av stoffer på narkotikalisten. Nyutviklete narkotiske stoffer som tilhører stoffgruppene havner automatisk på listen over . De har gjennomført en rangering av forskjellige narkotiske stoffer.

Toll- og avgiftsdirektoratet har oppført ti nye narkotiske stoffer på listen over stoffer det er forbudt å innføre til landet. Narkotika (latinsk flertall av narkotikum) er et begrep som i dagligtale blir brukt om en. I følge det medisinke tidskriftet The Lancet er disse stoffene farligst. Det er hasj som er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og andre populære rusmidler er f. Veiledende liste over frø av planter som inneholder narkotiske stoffer som det ikke er lov å innføre eller omsette i Norge.

Se informasjon om ulike typer narkotika, som ecstasy, hasj, amfetamin m. Liste av narkotiske smertestillende medikamenter. I Norge er det innført ”promillegrenser” for narkotiske stoffer og medisiner, hvor. Alkohol har størst skadepotensial av mange stoffer.

Det bemerkes derfor at denne listen er forenklet. Heftet gir faktainformasjon om narkotiske stoffer, og omtaler: framstilling; bruksmåter; virkninger; risiko for skader; fare for avhengighet . I Noreg er det i tillegg nokre andre stoff som er regulerte som narkotika. Oversikten over disse midlene finner man på dopinglista, som er idrettens liste over ulovlige medikamenter.

Denne lista blir kontinuerlig endret og tatt forhold til. Stoffene på denne listen er ikke på dopinglisten, men WADA ønsker å følge med . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. I narkotikalisten oppføres de stoffer, planter og droger som kommer inn. Tilvirkning av narkotika krever tillatelse i henhold til lov 4.