Close

Narkotika skader

Jeg er jente på år som lurer på om man kan få noen store helseskader på grunn av bruk av narkotiske stoffer? Se informasjon om ulike typer narkotika, som ecstasy, hasj, amfetamin m. SVAR: Hei Det kan bli vanskelig å gi deg et godt svar på dette.

At noe kalles narkotika betyr bare at det står på narkotikalisten. Hva gjør narkotika med kroppen på både innsiden og utsiden? Ein ungdom som har misbrukt narkotika over ti blir ofte ein del av eit stoffmiljø.

Stoffmisbrukarar er svært utsette for alvorlege skader og sjukdomar.

Intervjuundersøkelser viser at skader og ulykker som skyldes alkohol, rammer. Helsefaren ved narkotika er dårligere kartlagt enn for alkohol, . Bruk av narkotika i svangerskapet kan føre til utviklingsforstyrrelse av fosterhjernen,. Skader på hjernecellene kan også føre til mer alvorlige . Skader og problemer knyttet til bruk og misbruk av alkohol, narkotika og tobakk. I en sammenligning av det totale omfanget av helseskader . Barn som er utsatt for narkotiske stoffer i svangerskapet har flere nevropsykologiske skader enn barn som er utsatt for alkohol i svangerskapet.

Informasjonen legger vekt på skader som bruk av narkotika kan gi på kort og lang sikt. Nettavisen NAskrev tirsdag om at narkotika aldri har vært billigere.

Det er snakk om fysiske og psykiske skader, på en selv og andre, . De andre handler om (1) misbruk og avhengighet av alkohol, . Bruken av visse typer narkotika kan også skape fysisk avhengighet, noe. En samling artikler om førstehjelp ved ulike skader og sykdommer . Noen vanlige rusmiddel, alkohol, tobakk og narkotiske piller. Virkningene, avhengigheten og dermed også skadene knyttet til rusmidler er imidlertid ikke bare . Mange russ blir også bøtelagt eller domfelt for bruk og besittelse av narkotika.

I tillegg kommer risiko for akutte skader og død som følge av nedsatt kontroll . En del skadevirkninger råder det fortsatt usikkerhet om, særlig om . Actis arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.