Close

Myggmiddel med deet

DEET har vært brukt i flere tiår og er den vanligste ingrediensen i myggmiddel verden over. I Norge brukes det i mange ulike produkter. Myggmidler inneholdende DEET er trygge i bruk når bruksanvisningen følges. Cactuzproduktene inneholder ingen potensielt allergifremkallende luktstoffer eller . Selv om det ikke er lov å ta med myggmiddel som inneholder mer enn prosent DEET, har ikke KLIF noen målrettet kontroll på dette. Spray med DEET som gir optimal beskyttelse mot mygg- og flåttbitt. Kraftig myggmiddel som beskytter mot mygg i opptil åtte timer og flått i opptil fire timer.

Noe av innholdet i myggmidler kan føre til forgiftning. Myggmiddel med eteriske oljer; Myggmidler med med dietyltoluamid – DEET; Myggmidler med pyretriner . Vi har nå fått inn myggmiddel med DEET. Det har tidligere ikke vært lov til å solgt dette i Norge, men det er nå åpnet opp for det. Mange av insektmidlene i handelen, inneholder DEET (dietyltoluamid).

DEET er farlig ved svelging og irriterer øyne og hud. Det finnes mange myggmidler på markedet, og noen av disse inneholder DEET (dietyltoluamid) som er et mye brukt stoff i insektmidler både i Norge og i resten . Testen av myggmidler ble mindre smertefull enn fryktet. Moderne myggmidler er nemlig så effektive at det er langt mellom hvert stikk!

I Norge manes jevnlig til forsiktighet med bruk av myggmidler generelt og midler som inneholder dietyltoluamid (DEET) spesielt. Fra og med i år kan man lovlig i Norge kjøpe myggmidler med et. Stoffa DEET (dietyltoluamid) er mykje brukt i myggmiddel både i Noreg og i resten av verda.

Produkt som inneheld mindre enn prosent . Statens forurensningstilsyn advarer mot å bruke myggmidler som inneholder giftstoffet dietyl-toluamid eller DEET. Ellers er min erfaring at alt myggmiddel med sitron duft er bortkastet. Myggmiddel med DEET skal brukes med forsiktighet til små barn.

Vaksineklinikken selger myggmiddel som kan brukes til små barn. Myggmidler som selges over disk i Norge, har opptil tre ganger så høy konsentrasjon av giftstoffet DEET som det helsemyndighetene anbefaler . Visste du at naturen har sine egne myggmidler og andre hjelpemidler. Ellers bør en bruke myggmiddel på hud som ikke er tildekket av klær. Den ingrediensen i myggmiddel som har best dokumentert effekt er DEET.

Har tidligere benyttet myggmiddel med det imponerende navnet Pic X-1Insect Repellent. Den er effektiv som fy, men med 1 DEET, . Prøv Cactus myggmiddel (med DEET) Det virker.