Close

Mycoplasma behandling

Lungebetennelse forårsaket av bakterien Mycoplasma pneumoniae gir litt andre symptomer, og trenger også en annen behandling enn vanlig . På grunn av dette vet vi ennå ikke hvor vanlig mykoplasma er i Norge. Testing av mykoplasma er enkelt, men den vanligste behandlingen virker ikke alltid.

Mykoplasma lungebetennelse gir andre symptomer og krever annen behandling enn vanlig lungebetennelse. Man kan også ha infeksjon med Mycoplasma uten at det utvikler seg til lungebetennelse. Hvordan behandles infeksjon med mycoplasma pneumonia?

Mycoplasma lungebetennelse er en lungebetennelse som skyldes bakterien.

Hvordan behandles mycoplasma lungebetennelse? Flere studier gir sterke holdepunkter for at Mycoplasma genitalium kan gi like alvorlige. Ved behandlingssvikt (positiv kontrollprøve 4–uker etter behandling) . Det er en infeksjon i lungene med bakterien Mycoplasma pneumoniae.

Hva er årsaken til mykoplasma-lungebetennelse? Jeg fikk påvist mycoplasma genitalium for måneders tid siden, men har fått behandling og har tatt to negative tester (uker, og mnd etter behandling) Da . Genital mykoplasmainfeksjon skal behandles med antibiotika. Anbefalt behandling er Azitromycin i dager med .