Close

Moderat depresjon symptomer

En depressiv episode (depresjon) kan komme i ulike grader, fra mil til moderat, og til alvorlig. Dette betyr ikke at en mild depresjon er noe å . Leger diagnostiserer depresjon ut fra hvor mange av symptomene på listen du har og.

Ved mild til moderat depresjon anbefales samtaleterapi som førstevalg, . Depresjon oppfattes ikke alltid som en sykdom. Verken av deg selv, menneskene rundt deg eller av legen. Når du har mild eller moderat depresjon er du ofte i stand til å gjøre de samme tingene som før selv .

Moderat depresjon: Man oppfyller minst kjernesymptomer og minst tilleggssymptomer. Personen virker nedstemt og har vanskelig for å klare alminnelige . Her er lister på depresjon symptomer som du bør sjekke før du oppsøker lege. Depresjon er med andre ord en vanlig psykisk helseplage. Kroppslige symptomer som søvnløshet eller å sove mye, unormalt stor eller unormalt dårlig appetitt . Symptomene på depresjon kan variere fra person til person og fra gang . Depresjon hos barn og unge er en alvorlig lidelse som rammer . Mens omstendigheter som dette ville føre til de fleste noen til å sørge og føle dyster, i tilfeller av moderat depresjon, disse symptomene .