Close

Mineraler og bergarter

Her finner du læringsmoduler og andre nettressurser relatert til mineraler og bergarter. Når vi setter sammen flere mineraler får vi en bergart. De fleste bergarter (f.eks. granitt) inneholder flere typer mineraler, mens noen bergarter består kun av en . Berggrunnen på Hovedøya kan på avstand se grå ut, men kommer du nærmere vil du se den består av lysere og . Gå til Mineral i bergarter – Mineralinnholdet av bergarter er normalt sammensatt, men en bergart kan også bestå av bare ett mineral, slik som . BergartBufretLignendeBergarter er dannet av mineraler og materiale fra eldre forvitrede bergarter, og er kjemisk sammensatt. Men også kalkrike rester fra dyr (Kalkstein og marmor) .

Det oppgis de vanligste mineralene bergarten består av, og til slutt hvor den er utbredt og hvilken bruk bergarten har. Engelske navn oppgis i parentes når disse . Noen steiner er mineraler og noen er bergarter, men hva er forskjellen? De to vanligste mineraler i jordskorpen er feltspat og kvarts. På sprekker og hulrom i bergarter opptrer mineralene ofte i vakre krystaller. Transcript of Geografi vg- mineraler og bergarter. GEOLOGI INNFØRING NTNU Høst 20Allan Krill.

Liste over de viktigste mineraler, bergarter, fossiler. Klikk her for gode mineralbilder og tips om deres . Her er mange fotos, og korte stiler om bergarter og geologi. Bergarter består av mineraler, og mineraler består av atomer. Utforsking 4: Lag-på-lag-stein – sedimentære bergarter.

Dette temaet gir gode muligheter til å bruke nærområdet i læringsprosessen. Hva er forskjellen på mineraler og bergarter? Hvilke kjennetegn kan vi bruke for å bestemme et mineral? Hvordan kan et geologisk mangfold være grunnlaget . Enkelt sagt, er mineraler alle laget av kun en sak hvor, under vanlige forhol kan de danne såkalte krystaller. Disse krystallene er ofte for minutt i størrelse at de . Krystaller, andre mineraler og bergarter fra hele verden.

Vi har til enhver tid mange flere mineralstuffer på lager enn de som ligger ute i nettbutikken, men jobber . Størkningsbergarter, Avsetningsbergarter og Omdannede bergarter. Avgiften erlegges av utskiberen efter verdien av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter, som han i skibningssesongen har utført.