Close

Mao hemmere cipralex

Kombinasjon av escitalopram med reversible MAO-A-hemmere (f.eks. moklobemid) eller den reversible, ikke-selektive MAOH linezolid er kontraindisert pga. Tap av ereksjon er en vanlig bivirkning ved bruke av Cipralex ja. MAO-hemmere, wellbutrin brukes neste ikke lengre pga dårligere effekt enn SSRI.

Cipralex, Escitalopram), trisykliske antidepressiver (Klomipramin, Anafranil, Surmontil, Sarotex, Noritren, Sinequan) og MAO-hemmere (Moclobemi Aurorix). Cipralex mg: Hver tablett inneholder mg escitalopram (som oksalat). Husker ikke helt om jeg gikk på remeron el cipralex da jeg tok syre. Remeron og Cipralex er ikke MAO hemmere i seg selv, så sånn sett er .

Disse typene virker forskjellig, noen kan ligne på trisykliske antidepressiva eller MAO-hemmere i effekt, mens enkelte vet vi ikke nøyaktig hvordan fungerer. Hvis du velger å drikke alkohol med Cipralex, vet at den vil øke både. Flere legemidler som kan samhandle farlig med Cipralex er MAO-hemmere, som . Cipralex brukes for behandling av depresjon eller generalisert angstforstyrrelse. TABLETTER, filmdrasjerte mg, mg og mg: Cipralex mg: Hver tablett inneholder. I motsetning til den nevnte antidepressiva, er en MAO-hemmer minst.

Zoloft, Paxil, Luvox, Prozac, og Lexapro De ledende Monoaminoksidasehemmere er: . Bruk ikke Cipralex hvis du har tatt en MAO-hemmer de siste dagene.

MAO-hemmere inkluderer isokarboksazi linezoli . Generisk Lexapro brukes for behandling av depresjon,. Serotonergt Syndrom og mao-hemmere: ikke bruk mao-hemmere ment å behandle . Kombinasjonen av escitalopram med MAO-A-hemmere anbefales generelt ikke pga. For dager siden – Generisk Lexapro brukes for behandling av depresjon, og generalisert angstlidelse.

MAO-hemmere: Furazolidone, Isocarboxazi Linezoli . SSRI (citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin). MAO-hemmere (fenelzin, linezoli moklobemi tranylcypromin). Uselektive monoaminopptakshemmere (Trisykliske antidepressiva – TCA) hemmer reopptak og derved inaktivering av synaptisk frigjort serotonin og . Generisk Lexapro brukes for behandling av depresjon, og generalisert angstlidelse. MAO-hemmere: Furazolidone, Isocarboxazi Linezoli Moclobemide .