Close

Lyrica c preparat

Legemiddelverket vedtok i oktober 20at pregabalin (Lyrica og Pregabalin Pfizer) skal flyttes fra reseptgruppe C til B. Jeg er på detox av Xanor men har ikke hatt noe form av abstinens. Det har også vært diskutert om pregabalin bør omklassifiseres fra C- til B-preparat, og Bivirkningsnemnda anbefalte en slik omklassifisering i . Pregabalin mg, metyl- og propylparahydoksybenzoat (E 2og E 216), hjelpestoffer. Hva Lyrica er og hva det brukes mot Lyrica tilhører en gruppe legemidler som brukes for å behandle epilepsi,.

Lurere litt på om andre har merket at lyrica booster opiater og benzoer. Er vel og snakk om å flytte Lyrica fra C-preparat til B-preparat, om det .

Nils Håvard – eller andre: Lyrica – Psykiatri – Doktoronline – Forumforum. Jeg lurer på om lyrica er C eller B preparat. Jeg fikk vite at det var et C-preparat, men vet at det har vært diskusjon i fagmiljøet om at . Opplysninger fra internett viser at preparatet til og med blir satt. Dersom pregabalin flyttes fra reseptgruppe C til B, vil misbruksfaren . Er den like vanedannende som B-preparater?

Legemidlet er klassifisert i gruppen C og ikke B, og fører ikke til avhengighet eller toleranse.