Close

Linderud senter parkering

Register ditt betalingskort og du vil automatisk bli trukket for parkering. Tast inn ditt registreringsnummer, og betal for tiden du har parkert ved avreise. I P-huset er det timer gratis parkering.

Etter timer koster det kroner per påbegynte time. Nytt parkeringssystem på Linderudsenteret. Tast inn ditt registreringsnummer og betal for tiden du har parkert ved avreise.

Meld deg inn i vår kundeklubb og få time gratis parkering.

Ved å registrere deg inn i vår kundeklubb får du parkere gratis én time pr. Parkeringshuset og parkeringsplassen ved Linderud senter har AUTOPAY-parkering, dvs. Finn priser, åpningstider og kart for all parkering i Linderud Senter P-hus i Erich Mogensøns vei og for alle andre parkeringsplasser, gateparkering, . Bakgrunnen for hvorfor vi i morgen prøver ut et nytt system er at vi dessverre har mange som bruker Linderud som parkeringsplass uten at de bruker senteret.

Vi har de siste årene hatt utfordringer med fremmedparkering her på Linderud senter. Det er dessverre mange som parkerer på senteret og . Adresse: Erich Mogensøns Vei (Linderud Senter – Parkering) .