Close

Lav surinsyre

Urinsyre er sluttproduktet fra metabolismen av puriner, som er byggesteiner i DNA,. Forhøyet s-urinsyre kan hos enkelte føre til akutt artritt (urinsyregikt) eller. Lave verdier ved xantinuri, leverinsuffisiens, behandling med allopurinol, probenici kortison og store doser med salisylater.

Urat (urinsyre) er sluttproduktet fra metabolismen av purinene adenin og guanin som. Høy s-urat er årsak til urinsyregikt (podagra); Høy s-urat er assosiert med en . Funnene støtter hypotesen om at urinsyre er en selvstendig kardiovaskulær risikofaktor. Nye studier som er utformet med tanke på å undersøke .

Det bør tas orienterende blodprøver, inkludert s-urat (urinsyre), SR, CRP, . Serum- eller plasma-kalium er normal, det er ingen syre-base forstyrrelse og s-urinsyre er ofte lav. Husk at det skal være fravær av bruk av diuretika eller andre . Urinsyregikt skyldes akkumulering av uratkrystaller primært i led men også. Er oftest forhøyet, men 10- kan ha normale eller lave verdier, spesielt . Urinsyre som kardiovaskulær risikofaktor.

For mye av det gode liv fører til at flere får urinsyregikt. Diuretika og lave doser acetylsalisylsyre er forbundet med økt risiko for . En kortere (lav senkning) eller lengre (høy senkning) søyle av serum kan sees. De fleste kjenner uttrykket urinsyregikt (podagra) og da er det denne . Kreatinin, urinstoff og urinsyre Nyrens funksjon bedømmes med S-kreatinin. Var hos en lege som sa at stoffskifte var lavt, uten å gjøre noe, samme med.

Viktige risikofaktorer for å danne nyrestein er høyt inntak av animalsk protein og lav diurese. Nedbryting av puriner fører til dannelsen av urinsyre. Purin og urinsyregikt; Matvarer med lavt purin-innhold; Matvarer med høyt purin-innhold . S-urinsyre, kan lede til utskillelse av krystaller i eller rundt sener og perifere ledd. Lav dose Kolchicin 5-1mg kan også være nyttig.

Hershey Medical Center på PennState Hershey (se Ressurser).