Close

Krystallfiolett kreftfremkallende

C farlig for vannmiljøet – kronisk (langsiktig) fare. På ammepoliklinikken fikk jeg råd om å pensle på krystallfiolett på. Kreftfremkallende, svært irriterende på slimhinner, svir kraftig, IKKE brukes .

Jeg anbefalte krystallfiolett og inotyolsalve for det funka bra på datteren min da hun var plaget. Legen sa at krystallfiolett var kreftfremkallende! Krystallfiolett (C.I.

42555) for mikroskopi Certistain. H3Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Krystallfiolett oppløsning er en fargeløsning som virker hemmende på bakterier og sopp, og pensles på væskende hudområder. Begge kjemikaliene benyttes som indikator ved titreringsanalyser på . Krystall fiolett er forbudt i EU og USA grunnet kreftfremkallende egenskaper. Marine Harvest bruker ikke og har aldri brukt krystall fiolett. Men nå fikk jeg tips om et fargestoff som heter krystallfiolett som visstnok.

Ok – gammeldags kan jeg tåle så lenge det ikke er farlig eller . Chile, lite lønnsomhet, anklager om bruk av krystallfiolett (kreftfremkallende), økende forsikringspremier i Chile mm. Er du i tvil om utslettet er eller er i ferd med å bli infisert, kan krystallfiolett trygt brukes. En til to penslinger om dagen er tilstrekkelig.