Close

Kronisk hodepine barn

Tilbakevendende hodepine er ofte migrene eller spenningstype hodepine. Kronisk daglig hodepine er definert som . En kontinuerlig, lav-intensiv, kronisk hodepine uten associerede symptom og . Råd på nett om vanlige sykdommer hos barn. Artikler, mengder av videoer og symptomsjekker på ett sted.

En stressende livsstil kan være en viktig årsak til hodepine hos barn og ungdom. I underkant av én prosent av ungdom har kronisk hodepine.

Hodepine er som regel en ufarlig plage hos barn. Men i enkelte tilfeller trengs det behandling. Når er det harmløst og når bør man besøke lege . Hva gjør du når barnet ditt klager over smerter i hodet? Selv om det først og fremst er barn i skolealder som opplever å få hodepine, kan også små barn ned i . Hodepinen kalles kronisk dersom den er tilstede mer enn dager i måneden over minst påfølgende måneder.

Spenningshodepine utgjør mer enn av tilfellene av hodepine som det søkes hjelp for i. Dette tilsvarer kriteriet for kronisk hodepine, som er mer enn dager . Kronisk daglig hodepine er definert som hodepine på mer enn av månedens dager, forekommer hos ca av barn og ungdom.

Kroniske magesmerter og hodepine bør utredes hos lege for å utelukke. Spenningshodepine er hyppig hos barn og kan komme plutselig selv . Forstå hva som forårsaker hodepine hos barn er nødvendig for å finne. Som alle vet, er dette et tilfelle av kronisk ødeleggende hodesmerter, der smerte . Langt de fleste anfall av hodepine er spenningshodepine. Ofte starter hodepinetendensen i barne- og ungdomsårene, og kan tilta gradvis i . Hodepinen kan vare opptil et døgn, men noen få utvikler en kronisk variant.

Selv hos små barn skal blodtrykket måles ved hodepine. VONDT I HODET: Mange barn og unge tar smertestillende, men får ikke hjelp til å løse problemene . Forekomsten av kronisk smerte hos barn og ungdom er dårlig kartlagt i Norge,. Flertallet av barn som lider av kronisk daglig hodepine kan overvinne den invalidiserende tilstan ifølge forskning publisert i 15.

En annen årsak til kronisk daglig hodepine hos barn er migrene, som kan forårsake betydelig smerte som varer i mindre enn time til flere dager, noen ganger . Psykologisk terapi kan muligens redusere smerte hos barn med kronisk eller tilbakevendende hodepine. Barne- og ungdomsklinikken ved SUS gir behandling og pleie til barn og ungdom i alderen 0-år.