Close

Kronisk bronkitt nhi

Bronkitt er en betennelse i bronkialrørene eller bronkiene. Astma er en kronisk tilstand som fører til pustevansker på grunn av trange luftveier . Bronkitt er en betennelse i slimhinnen i bronkialrørene.

Kronisk bronkitt skyldes vedvarende betennelse i disse luftveiene. KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm. Bronkiene i sin tur deler seg opp i stadig mindre bronkioler og.

Typiske symptomer er kronisk hoste og kronisk overproduksjon av slim, som ofte.

Bronkitt er en obstruktiv lungesykdom som blir karakteristert ved betennelse i bronkiene i lungene. NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er . Fagstoff: Kronisk obstruktiv lungesykdom, KOLS, er en. De vanligste undergruppene av KOLS er kronisk bronkitt og emfysem. Ekstern ressurs); Animasjon fra NHI: KOLS (Ekstern ressurs: Video) . Legemidler i praksis – Kronisk bronkitt defineres som en tilstand med hoste og ekspektorasjon som har vart i minst tre måneder i minst to påfølgende år.

De vanligste symptomene er kronisk hoste, slim og tung pust. Kilder: Norsk Helseinformatikk (NHI), Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk .