Close

Kronisk astmatisk bronkitt

Det betyr at luftstrømmen gjennom bronkiene hindres (obstrueres). Ved astma har du en kronisk irritasjonstilstand i slimhinnene i luftveiene. Hvis vi ser nøye kalle astmatisk bronkitt, er det to lungesykdommer, astma og bronkitt , begge er oppført i kategorien av kronisk obstruktiv lungesykdom .

Kronisk astmatisk bronkitt er en variant av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) der astma med kronisk bronkitt er hovedfaktor. Kronisk astmatisk bronkitt er ein variant av kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS) der astma med kronisk bronkitt er hovudfaktor. Astmatisk bronkitt er enten akutt eller kronisk. Akutt er vanligvis ledsaget av viral eller bakteriell infeksjon i slimhinnen i bronkiene. Kronisk bronkitt skyldes kronisk betennelse eller langvarige eller gjentatte infeksjoner i bronkiene, og opptrer ofte sammen med astma.

Hvis du har astma eller kronisk obstruktiv bronkitt fra før, må astmabehandlingen trappes opp. Kortvarig behandling med astmamedisiner kan . Symptomene på astmatisk bronkitt er de samme som for astma. Noen komplikasjoner av kronisk astmatisk bronkitt som kan medføre sykehusinnleggelse . Både astma og kronisk bronkitt er forhold som faller inn under kategorien av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Gå til Kronisk bronkitt – Med kronisk bronkitt mener man bronkitt som plager pasienten mer enn av årets 12.