Close

Konsekvenser av overvekt

Ekstra belastning og slitasje på hjertet og blodårene er konsekvenser. Varig høyt blodtrykk kan føre til hjerneslag og hjerteinfarkt. Fagstoff: Overvekt er ikke en sykdom i seg selv.

Uansett, jeg ønsker at dere poster hva dere tror hovedkonsekvensene av overvekt kan være, enten det er helseproblemer, fysiske problemer . Gjennomsnittlig økning i kroppsvekt i den norske befolkning ventes å få konsekvenser for helse og velferd i framtiden, noe . Det finnes flere definisjoner av overvekt hos barn, men norske retningslinjer angir. Definisjoner for normalvekt og overvekt blir da følgende:.

De helsemessige konsekvenser av overvekt og fedme er økt risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes type gallesykdom, visse kreftformer, søvnapné, . S risiko for å bli overvektige eller fete ligger på mange områder, blant. En oversikt over de negative konsekvensene av overvekt eller fedme. Fedme har store psykososiale konsekvenser, og psykologer vil oftere møte barn. Generelt finner man at behandlingssøkende barn og unge med overvekt og .

Faktisk er så mye som hver fjerde hund og katt overvektig eller fete. Overvekt og fedme er en konsekvens av for høyt energiinntak i forhold til dyrets behov, . Trening er også mye omtalt, mens fysisk inaktivitet ikke ofres mye oppmerksomhet. Det er betenkelig når vi ser hvor alvorlige konsekvenser . Det ble lagt vekt på en helhetlig tilnærming til emnet ”Barn og overvekt” både i . Overvekt gir økt belastning på sener, bindevev, ledd og knokler. For høyt inntak av fòr er en vanlig årsak til overvekt. Barnefedme har klare fysiske konsekvenser. Overvektige barn har færre venner, og gjør det dårligere på både førskole og skole, allerede så . Kortfattet informasjon om årsaker til og konsekvenser av overvekt ved kronisk obstruktiv lungesykdom, og gevinst av vektreduksjon.

Jeg har etterhvert innsett at jeg tillhører den gruppen bobilister som alltid har overvekt. Høgestøl, lege, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, Aker Erlend T. Aasheim, Academic Clinical Fellow, MRC Epidemiology Unit, . Overvekt og fedme har negative konsekvenser for helsen og mange ønsker hjelp med dette. En kostomlegging kan bidra med å redusere overvek-ten, endre .