Close

Kols og vekttap

Alle som har KOLS opplever et tap av muskelmasse som ikke alltid er knyttet til vekttap. Men mange som har KOLS går også ned i vekt. Selv om mange med KOLS sliter med for lav vekt, er det også en del som veier for mye.

Hvis det er tilfellet, vil en vektreduksjon kunne lette . Målet med ernæringsveiledning er å sikre at pasienter med kols oppnår eller opprettholder en god. Lav kroppsvekt og vekttap øker dødeligheten ved kols. Konsekvenser av underernæring ved KOLS er alvorlige og omfatter økt risiko for.

Lungeinfeksjonene kan kreve hyppige sykehusinnleggelser. Underernæring kan bidra til økt sykelighet fra middels til alvorlig grad av KOLS. Når en mister vekt mistes ofte muskelmasse også i lungemuskulaturen. Bakgrunn: Mange med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) har økt risiko for underernæring. Ved innleggelse på sykehus med forverring . Av grunner ikke helt forstått, mange mennesker som lider av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) også oppleve KOLS-relaterte vekttap. Fagstoff: Pustebesvær kan føre til nedsatt appetitt og vekttap.

Pasienten bør derfor veies med jevne mellomrom. Mange KOLS-pasienter opplever uønsket vekttap som følge av dårlig matlyst og tung pust.

Vekttap kan også være et resultat av økt energiforbruk ved hvile og . En av de vanligste årsakene til vekttap hos KOLS-pasienter er rett og slett tap av appetitt. Noen sier de spiser mindre fordi maten smaker ikke . Formål å veilede i ernæring Sikre at KOLS pasienter opprettholder God ernæringsstatus Passende vekt avbalansert i forhold til sykdom Gjøre oppmerksom på . Nærmere med kols er i alvorlig eller svært alvorlig stadium. OBS: Ikke alle KOLS pasienter har systemiske symptomer men hos mange. Også når det gjelder vekttap, er dette ofte ikke bare følge av dårlig matlyst pga.

Ingen legemidler kan helbrede kols, men rett og tidlig behandling kan lindre. Redusert fysisk yteevne; Redusert nattesøvn; Vekttap . Røykeslutt er den viktigste intervensjonen ved kols. På grunn av mulighet for vekttap bør man følge vekten.

Ahus – Pasientforløp KOLS – Klinisk ernæringsfysiolog (v. ). Ernæringsstatus og vektendring hos pasienter med akutt forverring av KOLS innlagt i sykehus.